کنفرانس بین المللی امام خمینی (رضی الله عنه)، فلسطین و بیداری اسلامی

14 ژوئن 1403 ق / 01:06 کنفرانس جهانی امام خمینی (رضی الله عنه)، فلسطین و بیداری اسلامی روز یکشنبه 22 خرداد 1403 هجری شمسی با حضور میهمانان بین المللی در سالن اجلاس سران برگزار شد.

همایش بین المللی مرد میدان حقوق بشر

نگین همت‌زاده ۱۷ دی ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۹ همایش بین المللی «مرد میدان؛ حقوق بشر»، یکشنبه ۱۷ دی ماه با حضور خانواده شهدا در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد. منبع: https://www.isna.ir/photo/1402101712206/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1

دیدار حسین امیر عبداللهیان با معاون وزیر خارجه ترکیه

۳۰ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۵۶ حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ظهر پنجشنبه ۳۰ آذرماه با احمد ییلدیز، معاون وزیر خارجه ترکیه در دفتر مطالعات وزارت خارجه دیدار کرد. منبع: https://www.isna.ir/photo/1402093021576/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

دیدار معاون وزیر خارجه ترکیه با حسین امیر عبداللهیان

۳۰ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۵۶ حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ظهر پنجشنبه ۳۰ آذرماه با احمد ییلدیز، معاون وزیر خارجه ترکیه در دفتر مطالعات وزارت خارجه دیدار کرد. منبع: https://www.isna.ir/photo/1402093021576/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86