کنفرانس بین المللی امام خمینی (رضی الله عنه)، فلسطین و بیداری اسلامی

کنفرانس بین المللی امام خمینی (رضی الله عنه)، فلسطین و بیداری اسلامی

کنفرانس جهانی امام خمینی (رضی الله عنه)، فلسطین و بیداری اسلامی روز یکشنبه 22 خرداد 1403 هجری شمسی با حضور میهمانان بین المللی در سالن اجلاس سران برگزار شد.