۶ زندانی ایرانی از «سیشل» آزاد شدند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- ۶ صیاد ایرانی با تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی در ماداگاسکار از زندان کشور سیشل آزاد شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213793/%DB%B6-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF