۵ خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی آزاد شدند

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، ناصر کنعانی روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود: قاضی تحقیق آرژانتینی، سرانجام با اعلام ناکافی و غیر معتبر بودن مدارک و مستندات ارائه شده از سوی شکات این پرونده، انجمن صهیونیستی آرژانتین (دایا) و دو تن از نمایندگان صهیونیست پارلمان آرژانتین، دستور آزادی و رفع ممنوع الخروجی خدمه ایرانی را صادر کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد: خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی در ابتدای مسیر بازگشت به میهن اسلامی هستند.منبع