۱۲ احضار در ۶۷ روز؛ واکنش دستگاه دیپلماسی به فشارهای کم‌سابقه علیه ایران۱۲ احضار در ۶۷ روز؛ واکنش دستگاه دیپلماسی به فشارهای کم‌سابقه علیه ایران
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- بررسی اخبار فعالیت دستگاه دیپلماسی کشورمان نشان می‌دهد از سوم مهر تا نهم آذرماه یعنی در بازه زمانی ۶۷ روزه، وزارت امور خارجه ۱۲ بار سفیران کشورها را احضار کرده و به آن‌ها مواردی را تذکر داده است.منبع