یک هیات بلندپایه اقتصادی از ایران به ترکیه رفت


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که در صدر هیاتی اقتصادی به آنکارا سفر کرده است با مقامات دولت ترکیه درباره تقویت مناسبات تجاری و اقتصادی دیدار و گفتگو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199162/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA