گوترش:برجام همچنان بهترین گزینه است/آمریکا تحریمها را لغو و معافیت نفتی ایران را تمدید کند


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در پانزدهمین گزارش خود درباره قطعنامه ۲۲۳۱  شورای امنیت در خصوص ایران با بیان اینکه برجام همچنان بهترین گزینه است، از آمریکا خواست تحریم ها علیه ایران را لغو و معافیت ها در رابطه با تجارت نفت ایران را تمدید کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161537/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA