گفت وگوی وزرای خارجه ایران و بلژیک درمورد آخرین وضعیت روابط دو کشور


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – در تماس تلفنی خانم حاجا لحبیب وزیر امور خارجه کشور پادشاهی بلژیک با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آخرین وضعیت روابط دو کشور و مباحث کنسولی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. منبع