گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان و بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه و پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرایی شدن توافقات فی‌مابین را مورد بررسی و رایزنی قرار دادند.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85193245/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA