گفت‌وگوی تلفنی امیرعبدالهیان و جایشانکار درباره عضویت ایران در بریکس


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست گروه بریکس در ژوهانسبورگ، با «سوبرامانیام جایشانکار» همتای هندی خود تلفنی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209141/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1