گزارش سفیر ایران درباره از سرگیری مناسبات با عربستان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- دهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با دستور کار «بررسی و پیگیری توافقات انجام شده در سفر رئیس‌جمهور به عمان و قطر و راهکارهای توسعه روابط اقتصادی تجاری با عربستان و امارات» در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85219437/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86