گزارش خبرگزاری عربستان از جزئیات دیدار امیرعبداللهیان و بن سلمان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- خبرگزاری رسمی عربستان (واس) اعلام کرد که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد بن‌ سلمان ولیعهد عربستان سعودی راه های همکاری و توسعه روابط میان دو کشور را بررسی کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202681/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86