گزارش امیرعبداللهیان از اهداف سفرش به لبنان


بیروت- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه هدف از دیدارهایش با مقام‌های لبنانی و برخی رهبران مقاومت را رایزنی و تشریح دیدگاههای منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.منبع