گروسی از اظهارات رسانه‌ای با رنگ و بوی سیاسی فاصله بگیردگروسی از اظهارات رسانه‌ای با رنگ و بوی سیاسی فاصله بگیرد

به گزارش حوزه سیاست خارجی آژانس خبری سیاست خارجی از سازمان انرژی اتمی،  بهروز کمالوندی در گفت وگویی درخصوص اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: روشن است چنانچه مطالبی فنی مطرح باشد، باید به صورت حرفه‌ای در چارچوب وظایف آژانس مطرح شده و از مسیر خود، از طریق مجاری و ساز و کارهای معمول آژانس مورد پیگیری قرار گیرد. بدیهی است که عرصه این گونه تعاملات رسانه نیست.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود مدیرکل آژانس به عنوان مسوول یک نهاد بین‌المللی حقوقی از اظهارات و موضع‌گیری‌های سیاسی فاصله گرفته و مراقب باشد با اظهارات خود موجب پیچیده شدن روابط اعضای آژانس با هم نشود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: تردیدی نیست که برخی اظهارات غیرسازنده و موضع‌گیری‌های سیاسی پیچیده‌تر شدن شرایط را به دنبال خواهد داشت.منبع

مطالب مرتبط