گرامیداشت سالگرد شهدای دیپلمات مزار شریف

 مراسم گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد شهدای دیپلمات مزار شریف، یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ با حضور امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه و جمعی از خانوده‌های شهدای دیپلمات در محل وزارت خارجه برگزار شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402052213797/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81