گام‌ مثبت دولت در خصوص حق‌آبه هیرمند/ بدخواهان این دستاورد مهم را گل‌آلود نکنند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- نفس ورود کارشناسان ایرانی برای اولین بار به دهراود در بالادست سد کجکی یک نقطه عطف خوب در تاریخ مناسبات آبی دو کشور و نویدبخش حل و فصل بهتر مسأله آب است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200812/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85