گام‌ دولت بلاروس برای توسعه مناسبات با ایران در عرصه حمل‌ونقل


مسکو – آژانس خبری سیاست خارجی- منابع خبری بلاروس گزارش دادند که دولت این کشور، توافقنامه حمل و نقل با ایران را تأیید کرده است، توافقنامه‌ای که در سفر اسفندماه ۱۴۰۱ رئیس‌جمهوری بلاروس به تهران به امضا رسید و نویدبخش توسعه مناسبات دوجانبه در عرصه حمل و نقل است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207738/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84