کنفرانس ایران و بریکس؛ گامی در جهت شناسایی ظرفیت‌های متقابل 


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کنفرانس ایران و بریکس که قرار است فردا در تهران برگزار شود در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک کشورمان در راستای عضویت در بریکس و شناسایی ظرفیت‌های متقابل است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192343/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84