کنفرانس امنیتی مونیخ؛ محلی برای سیاست‌کاری‌های نمادین؟


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – کنفرانس امنیتی مونیخ در این روزها و بویژه در شرایط حساس کنونی، در حال از دست دادن فرصت برای اثبات خود به عنوان یک فُروم بین المللی پیشرو در بحث درخصوص مسائل امنیتی برای دستیابی به صلح در جهان است. منبع