کنعانی پیروزی «داسیلوا» را در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل تبریک گفت

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، ناصر کنعانی روز دوشنبه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که روابط دیرینه و توأم با حسن نیت و احترام متقابل بین دو کشور بیش از پیش و تحت مدیریت رئیس جمهور منتخب توسعه یابد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه روابط دو کشور ایران و برزیل در سال آینده وارد یکصد و بیستمین سال خود خواهد شد، افزود: دو کشور طی سالهای گذشته  بویژه در حوزه روابط اقتصادی و تجاری همکاری رو به رشدی داشته اند و با توجه به ظرفیت‌های فراوان موجود در روابط دو جانبه و چند جانبه، جمهوری اسلامی ایران امیدوار است این روابط در دوره ریاست جمهوری آقای لولا در ابعاد مختلف تحکیم و تعمیق یابد.
 منبع