کنعانی پیروزی «داسیلوا» را در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل تبریک گفتکنعانی پیروزی «داسیلوا» را در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل تبریک گفت

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، ناصر کنعانی روز دوشنبه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که روابط دیرینه و توأم با حسن نیت و احترام متقابل بین دو کشور بیش از پیش و تحت مدیریت رئیس جمهور منتخب توسعه یابد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه روابط دو کشور ایران و برزیل در سال آینده وارد یکصد و بیستمین سال خود خواهد شد، افزود: دو کشور طی سالهای گذشته  بویژه در حوزه روابط اقتصادی و تجاری همکاری رو به رشدی داشته اند و با توجه به ظرفیت‌های فراوان موجود در روابط دو جانبه و چند جانبه، جمهوری اسلامی ایران امیدوار است این روابط در دوره ریاست جمهوری آقای لولا در ابعاد مختلف تحکیم و تعمیق یابد.
 منبع