کنعانی: مذاکرات از طریق کانال‌های ذیربط در حال انجام است/پیگیری حقابه ایران از رودخانه‌های مرزی


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین خبرها از مذاکرات رفع تحریم ها گفت: مذاکرات از طریق کانال‌های ذیربط در حال انجام است و این خواست دوطرف است.منبع