کنعانی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی امید را تبریک گفتکنعانی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی امید را تبریک گفت
تهران – آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه، قهرمانی تیم‌ ملی کشتی فرنگی امید ایران در مسابقات جهانی اسپانیا را تبریک گفت.منبع