کنعانی: سپاه برهم‌زننده راهبردهای سلطه‌طلبانه آمریکا در منطقه استکنعانی: سپاه برهم‌زننده راهبردهای سلطه‌طلبانه آمریکا در منطقه است
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که دلیل خشم آمریکا از سپاه و ترویج دروغ و اتهام بی‌اساس علیه آن به این دلیل است که سپاه از ارکان اساسی قدرت ملی ایران، تحقیر کننده رژیم آپارتاید صهیونیستی و برهم زننده راهبردهای سلطه‌طلبانه آمریکا در منطقه است.منبع