کنعانی: سر و صدای مدعیان حقوق بشر در اروپا نشان‌دهنده قانون‌گریزی آنان است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه در رشته توئیتی، سر و صدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن را نشان دهنده قانون‌گریزی و قانون شکنی آنان دانست.منبع