کنعانی: زلنسکی از سرنوشت رهبران کشورهایی که به آمریکا دلخوش کردند، عبرت بگیرد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اتهام زنی تکراری و اظهارات خارج از نزاکت رئیس جمهور اوکراین در کنگره آمریکا گفت: آقای زلنسکی بهتر است از سرنوشت برخی رهبران کشورها که به حمایت آمریکا دلخوش کردند، عبرت بگیرد.منبع