کنعانی: ریاکاری مقامات فرانسوی تأسف‌آور استکنعانی: ریاکاری مقامات فرانسوی تأسف‌آور است

به گزارش روز پنجشنبه آژانس خبری سیاست خارجی، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به رخدادها و اجتماعات اعتراضی جاری در فرانسه گفت: ما تظاهرات مردمی و اعتصابات وسیع در فرانسه را که مبتنی بر مطالبات مسالمت آمیز شهروندان این کشور است، به‌دقت دنبال می‌کنیم.
 
کنعانی افزود: توسل به اجبار و خشونت برای باز گرداندن اعتصاب کنندگان به کار بدون توجه به خواسته‌های آنان و مقابله خشونت آمیز پلیس فرانسه با تظاهر کنندگان را محکوم می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه دورویی مقامات فرانسوی تأسف بار است، افزود: آنها از یک‌سو بر ارتکاب اقدامات قهری و خشونت بار که پیشتر نیز در مقابله با تظاهرات جلیقه زردها و خشونت پلیس این کشور در درگیری‌های نژادی سابقه داشته، اصرار می‌ورزند و از سوی دیگر ریاکارانه به موعظه و فضاسازی علیه سایر کشورها می‌پردازند.

بسیاری از اتحادیه‌های کارکنان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و در فرانسه از روز سه‌شنبه (۱۸ اکتبر/ ۲۶ مهر) دست از کار کشیدند تا به فراخوان اعتصاب سراسری و اعتراض گسترده به وضعیت دستمزد بپیوندند.

همچنین فرانسوی‌ها در پاریس پایتخت فرانسه و منطقه دونکرک، در اعتراض به بالا بودن هزینه‌های زندگی، افزایش تورم و کمبود سوخت تظاهرات کردند و دست به اعتصاب سراسری زدند، با پلیس محلی درگیر شده اند و کار به زد و خورد شدید کشیده شد. منبع