کنعانی: رژیم صهیونیستی در حمله به جنین، شکست تاریخی جدیدی را تجربه کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در حمله اخیر به جنین، شکست تاریخی جدیدی را تجربه کرد، گفت: ویرانی‌های بجا مانده در جنین، شکست اخلاقی شرم آوری برای حامیان رژیم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85164084/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7