کنعانی: دیدار وزیران امور خارجه ایران و مصر بسیار خوب و مثبت بود


نیویورک -آژانس خبری سیاست خارجی- ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان بامداد جمعه دیدار حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه ایران و سامح شکری همتای مصری خود در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک را بسیار خوب و مثبت دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235438/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA