کنعانی درگذشت ادیب پاکستانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را تسلیت گفت


به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، ناصر کنعانی روز شنبه در این توئیت نوشت: «سیدمحمد اکرم اکرام‌ از اساتید برجسته زبان و ادب فارسی در پاکستان و حوزه شبه قاره، به ابدیت پیوست.»

وی افزود:‌  «درگذشت این استاد بلندآوازه، عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و صاحب تألیفات فراوان را به خانواده او، ملت پاکستان، شاگردانش و عاشقان فرهنگ و ادب غنی فارسی تسلیت می‌گویم.»

کنعانی درگذشت ادیب پاکستانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را تسلیت گفتمنبع

مطالب مرتبط