کنعانی حمله تروریستی به مرکز پلیس کراچی را محکوم کرد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی حمله تروریستی به مرکز پلیس شهر کراچی را محکوم کرد.منبع