کنعانی حادثه آتش‌سوزی در استان نینوای عراق را تسلیت گفت


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی کشته و مجروح شدن جمعی از شهروندان عراقی در حادثه آتش سوزی در استان نینوا را به دولت و ملت این کشور تسلیت گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85240465/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA