کنعانی:‌ تکرار اتهامات و ادعاهای واهی منافع دولت‌ها و مردم منطقه را تامین نمی‌کند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه مشترک وزیران خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست در نیویورک گفت: تکرار اتهامات و ادعاهای واهی در شرایط کنونی منطقه به هیچ وجه نمی تواند تامین کننده منافع دولت ها و مردم منطقه باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234589/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87