کنعانی: ایران از حاکمیت قانون در روسیه حمایت می‌کند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتفاقات اخیر در روسیه اعلام کرد که ایران از حاکمیت قانون در فدراسیون روسیه حمایت می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150125/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF