کنعانی: امام حسین ( ع ) مرزها را از میان برده است

وی در پایان نوشت: حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. جهان با حسین به عدالت و صلح نزدیک تر است.منبع

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، کنعانی نوشت: می‌توان دید که حسین(ع) مرزها و فرق ها را بی معنا کرده و همه را از همه جای جهان در موکب عشق و حرم همدلی گردآورده است.

وی افزود: آنجا نه مرز زبان در میان است نه مرز نژاد، نه رنگ، نه مذهب، نه دین و نه هر مرز و تمایزی دیگر. حسین برای همه است. کار او اعجاب و حیرت و تعظیم و احترام همه را برمی انگیزد.

کنعانی نوشت: حسین نور خداست و نور خدا بر همه می تابد. شرقی و غربی ندارد.

وی ادامه داد: ملت امام حسین ملت عشق و اشک و ملت بی رنگی است‌.

کنعانی خاطرنشان کرد: حسین،  شهید غم و غصه برای همه بشریت است، شهید پاکبازی و جانبازی برای عزت و کرامت همه انسان هاست، شهید آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم و بیداد و انحراف در دین جدش رسول خدا است.