کنعانی:‌ آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در جنایات رژیم صهیونیستی مسئول هستند


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را در جنایات رژیم صهیونیستی مسئول دانست و تصریح کرد، این رژیم‌ها باید در جایگاه متهم پاسخگو باشند.منبع