کمیته‌های تخصصی مشترک همکاری ایران و عربستان تشکیل می‌شود


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک همکاری در زمینه های مختلف مورد علاقه دوجانبه را مطرح کرد که مورد استقبال طرف عربستانی قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202240/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF