کمال خرازی: پیشبرد روابط خارجی کشور در هماهنگی کامل انجام می‌گیرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر «هماهنگی کامل» پیشبرد روابط خارجی کشور در حوزه‌های امنیتی، راهبردی و اجرایی، شرایط حاکم بر منطقه را نشانی از «موفقیت سیاست خارجی ایران» توصیف کرد.منبع