کالبدشکافی روند آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران بدون از دست دادن مولفه‌های قدرت


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین الملل گفت: مابه‌ازای آزادشدن پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی، عقبگرد یا توقف از برنامه هسته‌ای ایران یا از دست دادن اِلِمان‌های قدرت ایران نبوده است؛ این درحالی است که در دولت روحانی برای آزاد شدن یک یا دو میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران دست و پا می‌شکستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197698/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86