کاظمی قمی: ایران از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی افغانستان حمایت نخواهد کرد

کاظمی قمی: ایران از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی افغانستان حمایت نخواهد کرد

در دیدار نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان و مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزراء حکومت سرپرستی افغانستان تاکید شد که ایران از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی افغانستان حمایت نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، ‏در این دیدار حسن کاظمی قمی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه پذیرای سلایق متنوع مردم افغانستان بوده است، گفت ایران از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی این کشور توسط هیچ گروهی حمایت نخواهد کرد.
به گفته وی، ‎استقلال، ‎تمامیت ارضی، ‎حاکمیت مشروع، ‎مشارکت بدون تبعیض، ‎ثبات، ‎رفاه مردم، ‎آبادانی و ‎حسن همجواری اصول مبنایی و ماندگار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101913477/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA