کاخ سفید گزارش کاهش غنی سازی اورانیوم تهران را تایید نکرد/کربی: در حال مذاکره‌ایم


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گزارش روزنامه وال استریت ژورنال  مبنی بر کاهش انباشت اورانیوم ۶۰ درصد غنی شده از سوی ایران را تایید نکرد و درباره توافق با ایران برای تبادل زندانیان نیز گفت که در حال مذاکره هستیم و توافق هنوز تکمیل نشده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195920/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%DB%8C