کابوس صهیونیست‌ها از یک هفته مانور منطقه‌ای تهران


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – رژیم صهیونیستی در یک هفته گذشته از دیپلماسی فعال ایران در منطقه به شدت نگران و البته سردرگم شده است.منبع