چین: ایران حُسن نیت خود را در مذاکرات برجام ثابت کرده است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی – خانم مائو نینگ سخنگوی وزارت امورخارجه چین گفت: ایران صداقت و حسن نیت خود را درخصوص توافق برای از سرگیری اجرای برجام نشان داده است  و دیگر طرفها نیز باید همین مسیر را در پیش بگیرند، تصمیمی صحیح اتخاذ کنند، گام های سازنده بردارند و از گره زدن موضوع هسته ای ایران به مسائل دیگر پرهیز کنند.منبع