چند نکته درباره یک توافق


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – یک فعال سیاسی درباره توافق اخیر ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان و آزادی بخشی از منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی نوشت: برخی منابع اپوزیسیون اجرایی شدن این توافق را خنجر آمریکا به پهلوی خود ارزیابی می کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195766/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82