چرا محل نشست خبری «بن فرحان» تغییر کرد؟


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه، گمانه زنی‌های رسانه‌ای درباره تغییر محل گفتگوهای رسانه‌ای دو وزیر را بی‌اساس دانست و دلیل این تغییر را بروز مشکل فنی و عدم امکان اجرا در محل تعیین شده قبلی دانست که با تغییر مکان، این گفتگو در محل مذاکرات رسمی برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143325/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF