پیوند منافع ملی به سرنوشت و ساختار بین‌المللی خاص خطای راهبردی است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه تاکید کرد: تحولات بین‌المللی به خوبی نشان داد که کارکرد ائتلاف‌های بین‌المللی سنتی که صرفا مبتنی بر امنیت یا اقتصاد بود، دچار اخلال است؛ بنابراین پیوند منافع ملی کشورها به فرجام و سرنوشت دیگران و یک ساختار بین‌المللی خاص، خطای راهبردی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209325/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C