پیش‌نیاز بلد بودن زبان دنیا بلد بودن زبان ملت است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، عضویت ایران در بریکس که امروز اعلام شد و عضویت رسمی ایران در شانگهای را که ماه گذشته انجام شد، دو نمونه از آخرین دستاوردهای رهاسازی کشور از سیاست خارجی تک‌گزینه و معطل غرب عنوان کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208999/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA