پیشنهاد امیرعبداللهیان برای نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای اسلامی


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت وگوی تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود ضمن قدردانی از مواضع این کشور در محکومیت اهانت به قرآن کریم، پیشنهاد کرد نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای اسلامی در اسرع وقت برگزار شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177749/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C