پیشنهاد امضای تفاهم نامه تبادل اطلاعات گمرکی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با اشاره به امضای یادداشت تفاهم سه جانبه تسهیل ترانزیت بین گمرکات جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد داد که گمرکات سه کشور تفاهم نامه ای برای تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی به امضا برسانند تا از تأخیر و معطلی در حمل و نقل کالاها جلوگیری شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176704/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C