پیام سفارت ایران در بلژیک در رابطه با ثبت کاروانسرای ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو

سفارت ایران در بلژیک با اشاره به ثبت کاروانسرای ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو نوشت: این گواهی بر اهمیت تاریخی ایران به عنوان چهارراه فرهنگ و تجارت است.

به گزارش ایسنا، سفارت کشورمان در بلژیک در پیامی در شبکه محازی ایکس نوشت: “کاروانسرای ایرانی با به رسمیت شناختن نقش ماندگار ایران در اتصال جهان از طریق مسیرهای تجاری، از جمله جاده ابریشم، جایگاه خود را در فهرست میراث جهانی یونسکو به دست آورده است. این گواهی بر اهمیت تاریخی ایران به عنوان چهارراه فرهنگ و تجارت است.”

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062616181/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1