پیام تسلیت امیرعبداللهیان به دستیار ارشدش در امور سیاسی


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت مادر علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی را تسلیت گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201413/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C